Zarządzanie pracownikami

Opis funkcji

System umożliwia precyzyjne definiowanie uprawnień użytkowników. Definiuje się oprócz uprawnienia  dostępu również zakres czynności możliwych do wykonania.

Wszystkie dokumenty rejestrowane w systemie są sygnowane identyfikatorem pracownika i stemplem czasowym.

Zrzuty ekranu