Rejestracja zamówień

Opis funkcji

  • Zamówienie tworzone tylko po to, by móc przedstawić klientowi ofertę jest wprowadzane do rejestru ofert. Po akceptacji przez klienta jest przenoszone do zamówień.
  • ​W zamówieniach można wprowadzać pozycje na wyroby korzystając z wcześniej zdefiniowanych technologii, a także pozycje na materiały lub usługi dodatkowe. Przy wprowadzaniu takich pozycji można posługiwać się cennikiem na usługi i    pozycje materiałowe, których cena jest stała i nie wymaga kalkulacji.
  • Ceny wzięte z cennika, lub wyliczone wg reguł zdefiniowanych w technologii są cenami podstawowymi. Ceny te są następnie modyfikowane o ustalony dla danego kontrahenta rabat. 
  • Zamówienie zostaje skierowane do produkcji po uprzednim zatwierdzeniu przez osobę uprawnioną 
  • Wersja dla przedstawicieli handlowych może mieć narzucone ograniczenia na stosowanie pewnych rozwiązań.

Zrzuty ekranu