Rejestracja - monitoring produkcji

Opis funkcji

Po odczycie kodu kreskowego z etykiety produkcyjnej program prezentuje rysunek wyrobu, listę surowców oraz inne informacje potrzebne na danym stanowisku.

Przed zatwierdzeniem wykonania produkcji pracownik ma możliwość skorygowania ilości zużytych surowców i wytworzonych materiałów oraz wpisania swoich uwag.

Rejestrację wykonanej produkcji można powiązać z wydrukiem etykiety na wyrób.

Zrzuty ekranu