Gospodarka materiałowa

Opis funkcji

System zawiera w sobie pełną gospodarkę materiałową.
Wyliczanie wartości może być metodą FIFO lub ceny uśrednionej.

Oprócz standardowych dokumentów: BO, PZ, WZ, RW, MM są jeszcze dokumenty RP - rejestracja produkcji, które definiują proces przemiany surowca w produkt na stanowisku produkcyjnym.

Dzięki temu system umożliwia rejestrację, a następnie zapisuje dokładną informację o historii produkcji w rozbiciu na poszczególnestanowiska.

Zrzuty ekranu