Definiowanie technologii produkcji i wyceny produktów

Opis funkcji

  • projektowanie ekranów do wprowadzania wszystkich parametrów definiujących wyrób końcowy oraz poszczególne etapy produkcji; 
  • definiowanie reguł logicznych rządzących procesem wprowadzania parametrów przez użytkownika: 
    • ukrywanie niepotrzebnych w danej sytuacji pól wejściowych 
    • algorytmy wyliczające dane 
  • definiowanie algorytmów wyliczających cenę końcową produktu;
  • definiowanie składu surowcowego oraz procesu produkcyjnego - co powstaje na kolejnych etapach produkcji. 

Zrzuty ekranu