Definiowanie magazynów i stanowisk produkcyjnych

Opis funkcji

Obiekt może być tylko magazynem - np surowców, półproduktów, wyrobów gotowych i może być stanowiskiem produkcyjnym, określamy wtedy jakie produkty - półprodukty mogą być wykonywane na stanowisku, jaka jest wydajność stanowiska, czy w danym okresie czasu jest czynne. Stanowisko produkcyjne jest jednocześnie magazynem surowców do produkcji i może być też magazynem na wykonaną produkcję.

Zrzuty ekranu