Automatyzacja pobierania technologii przez sprzedawców

Opis funkcji

System FIRRIT jest tak skonstruowany, że większość z wykonywanych procesów jest zautomatyzowana. Kolejnym przykładem jest automatyczne pobieranie technologii z serwerów producenta przez dealerów.

Producent w ten sposób odciąża sprzedawców od ręcznej aktualizacji technologii. Jednocześnie producent ma możliwość poinformania wszystkich dealerów wybranym przez siebie komunikatem, wiadomością lub informacją, która trafi do wszystkich sprzedawców (np., że taka technologia została automatycznie pobrana).

Zrzuty ekranu